before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Su arıtma, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Atık Yönetimi | UL
Explore all of ul.com

Çoğu sanayileşmiş ülke yasak maddelerin yani çevre, sağlık veya güvenlik riskleri içerdiğine inanılan tehlikeli kimyasalların işlenmesinin düzenlemelere tabi tutulması gerektiğinin önemini bilir.
 
Bu düzenlemeler ve içerdikleri kısıtlamalar bölgeden bölgeye değişebildiği için küresel pazara erişim süreci daha da karmaşık hale gelebilir. UL’nin kalite güvence ve kimyasal yönetim hizmetleri ekipleri, uluslararası kimyasal standartlara ilişkin ilk elden bilgilerle, kaynak aldığınız veya satış yaptığınız her ülke için düzenlemelere uyumun sağlanmasına yardımcı olabilir. 

Küresel pazar erişimi için kapsamlı kimyasal yönetim hizmetleri.

 
sol elinde şeffaf ve sağ elinde yeşil sıvı içeren iki dereceli tüp tutan mavi gözlüklü ve mavi eldivenli kadın.  
 
Ekosistemler ve toplumlarda olası hasarı en aza indirgemek, başta tekstil ve ayakkabı sektörlerinde olmak üzere, işletmeler için her geçen gün daha da önem kazanan bir amaç haline geldi. UL, çevresel sorumluluğa yönelik bu isteği desteklemek için Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) ilkelerine dayalı olarak, sahada atık su değerlendirmeleri ve test çözümleri sunar.
 
UL’nin sahada atık su değerlendirmeleri, ilgili riskleri belirlemek için su kullanımını, atık su yönetim sistemlerini ve kimyasal yönetim sistemlerini inceler. Avrupa ve Asya Pasifik’teki UL laboratuvarları’nda yapılan atık su testleriyle, yasaklı ve yüksek riskli kimyasallara karşı önlemler belirlenir. UL, ZDHC programına resmi olarak katkıda bulunan bir kuruluştur ve bu girişimin tüketiciler, çalışanlar ve çevreyi korumak için sürdürülebilir kimya ve en iyi uygulamaların geniş çapta uygulanmasına ilişkin vizyonunu destekler. UL sürdürülebilirliğin ve tedarik zincirinin her aşamasında yardımcı olmak için müşterilerle birlikte çalışır. Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) Programı çerçevesinde belirlenen 11 öncelikli zararlı kimyasalın testinde uzmanız. UL ayrıca şirketlerin ZDHC girişimine uyma çalışmalarını daha fazla desteklemek için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.
 
UL’nin kimyasal uzmanları yasaklı madde listesi (RSL) hazırlamaktan, tüm tedarik zincirini kapsayan makul bir test programı uygulamaya kadar, kimyasal yönetiminin her aşamasında yardımcı olabilir.
 
UL’nin Kimyasal Hizmetleri arasında şunlar yer alır: 

  • Kimyasal envanter ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) incelemesi
  • Yüksek riskli malzemelerin tanımlanması
  • En kısıtlayıcı düzenlemelere göre değerlendirilmesi gereken ürün testi
  • Ham maddeler ve bitmiş ürünlere ilişkin test programı geliştirme
  • Ham madde ve kimyasal onay süreci standardizasyonu
  • Tedarikçi seçim kriterleri oluşturma
  • Tüm tedarik zinciri için RSL uygulama planı
  • Personel ve tedarikçi eğitimi
  • Sürdürülebilirlik hizmetleri