before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Tekstil ve deri şirketleri, çevreye olan etkilerini nasıl ölçer? | UL Solutions Consumer and Retail Services
Explore all of ul.com

Kirlilik, modern endüstriyel teknolojinin kaçınılmaz bir sonucudur. Tekstil ve moda endüstrileri, üretim ve dağıtımın çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek ve kirliliğin su, hava ve toprak kalitesi üzerindeki etkisini azaltmaları ve sürdürülebilirlik girişimlerini geliştirmeleri için STK’ların ve nihai tüketicilerin baskısı altındadır.

Hükümet yetkilileri, doğru çevresel uygulamaları yönlendirmek ve yönetmek için yasalar ve mevzuatlar geliştirmiştir ve şirketler çalışanlarını, tüketicileri ve çevreyi korumak için çevreye uyumluluğu proaktif olarak yönetme konusunda çaba sarf etmektedir.

 

Uygun bir çevresel denetim programı, şirketlerin çevre korumasına yönelik performansını artırabilir.

Çevre korumasına yönelik denetimler, şirketler için, çevre üzerindeki etkilerini ölçmeleri, yönetimlerinin bilinçli kararlar almalarını sağlayan önemli fikirleri ve bilgileri ortaya koymaları açısından mükemmel bir yöntemdir. Yönetim, iyileştirme fırsatlarını belirleyebilir ve çevre performansını iyileştirmek için etkili bir program uygulayabilir.

UL’in çevreye karşı sorumluluk hizmetleri ve araçları, şirketlerin tedarik zincirindeki olası sorunları ve temel nedenlerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Atık su, arazi kullanımı ve biyolojik çeşitlilik, hava emisyonları, çevre sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere, işyeri değerlendirmelerinin çevresel yönlerini gözden geçiriyoruz.

Çevresel değerlendirmelerimiz Global Sosyal Uyum Programına (GSCP) dayanmaktadır. Amfori BEPI ile işbirliği içinde, kimyasal yönetimi denetim hizmetlerimizine ek olarak bu teklifi genişlettik. Hem BEPI çevresel değerlendirmelerini hem de kimyasal yönetim denetimlerini gerçekleştirmek üzere, bir amfori BEPI değerlendiricisi olarak onaylandık.

 

amfori BEPI denetimleri neyi değerlendirir?

amfori BEPI, amfori’nin dünya çapındaki fabrika ve çiftlik tedarikinde çevresel performansı iyileştirmeye kararlı olan perakendeciler, ithalatçılar ve markalar için sağladığı iş odaklı bir üründür. amfori BEPI, iyileştirilmiş çevresel uygulamalar yoluyla çevre üzerindeki etkilerini, iş risklerini ve maliyetlerini azaltmaları için tüm ülkelerdeki tüm ürün sektörlerini destekleyebilecek pratik bir sistem sunmaktadır.

İki tür BEPI denetimi mevcuttur:

  • amfori BEPI Çevre Değerlendirme, üreticinin sitesi ve çevre yönetim sistemi için en uygun dört çevresel alanı değerlendirir.
  • amfori BEPI Kimyasalların Yönetimi Denetimi, Sıfır Tehlikeli Kimyasa Deşarjı (ZDHC) denetim protokolünü takip eder ve gün itibariyle yalnızca tekstil ve ayakkabı endüstrisi için geçerlidir. Denetim protokolü kimyasal yönetim sistemi, sağlık ve güvenlik, çevre izinleri ve yasal gereklilikler, Emisyon konularını kapsar.

UL, hem BEPI çevre koruması hem de kimyasalların yönetimi denetimleri için tanınmış denetçilerle birlikte, Çin ve Bangladeş’te BEPI değerlendirmeleri ve denetimleri gerçekleştirebilir.

 

Tekstil ve deri şirketleri, kendi çevresel değerlendirmelerini gerçekleştirebilirler

Tekstil ve ayakkabı imalatı alanında faaliyet gösteren şirketler, kendi çevresel performans değerlendirmelerini de gerçekleştirebilirler. Bir yöntem, Higg Facility Çevre Modülünün (Higg FEM) kullanılmasıdır.

Çevre Modülü, Sustainable Apparel Coalition (SAC) tarafından geliştirilen ve Higg​.org üzerinden ulaşılabilen Higg Index’in parçasıdır. Markaların ve perakendecilerin bir şirketin veya ürünün sürdürülebilirlik performansını ölçmesini ve puanlamasını sağlayan bir araçlar paketi içerir.

Higg Facility Çevre Modülü ile, üreticiler kendi çevre performanslarını değerlendirebilir ve sonuçları ilgili taraflarla paylaşılabilirler. Hem SAC üyesi üreticiler hem de üye olmayan üreticiler bu araca erişebilirler.

Sustainable Apparel Coalition (SAC), Higg FEM, temel Higg doğrulama süreci hakkında eğitim ve kendi kendini denetleme sürecinin doğru ve etkin bir şekilde nasıl tamamlanacağına dair rehberlik sunmak için, işletmelere seminerler ve web seminerleri ile destek verebiliriz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

———————————————-

Makalenin yazarı:
Peter Cheng
Kıdemli Mühendis, Global Çevre Denetim uzmanı — UL

Peter, 2012 yılında UL’e Kıdemli Mühendis olarak katılmadan önce bir belediye kanalizasyon arıtma tesisinde, bir BİT endüstrisinde ve tanınmış bir markanın fabrikasında çalışmış olan, 11 yılı aşkın deneyime sahip bir çevre uzmanıdır. UL bünyesindeki temel sorumluluğu, denetçilerin Çevre Sağlığı ve Güvenliği (EHS) alanındaki teknik kapasitesini artırmaktır: UL ekibinin 15 EHS eğitimini yürüttü ve markaların tedarik zinciri çevre performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı çevre programları geliştirdi. Peter, Hunan Üniversitesi’nden Çevre Mühendisliği lisans diplomasına sahiptir.

Paylaş