Explore all of ul.com

Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) ve bağlı ve yan şirketleri, UL​.com Web Sitesi’ni (“Site”) ziyaret etmenizden dolayı mutluluk duyar. Site’nin mülkiyeti ve işletimi UL’ye aittir. UL bunu Illinois Eyaleti’nin Northbrook Şehri’nde bulunan ofislerinden yürütür. UL aşağıdaki Kullanım Şartları’na (“Şartlar”) bağlı olarak Site’ye ve Site’nin gömülü video, post’lar, vb. gibi özellik ve hizmetlerine erişmenizi sağlar. Site’yi kullanmadan önce lütfen bu Şartlar’ı dikkatli bir şekilde okuyun. 


1. ŞARTLARIN KABULÜ.

Site’ye erişerek ve Site’yi kullanarak bu Şartlar’da yer alan hüküm ve koşullara yasal olarak tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Site’ye erişmemeli veya Site’yi kullanmamalısınız.

a. Şartlardaki Değişiklikler.

UL bu Şartlar’ı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle size bildirmeden değiştirme, tadil etme, güncelleme veya silme hakkını saklı tutar. Bu tür herhangi bir değişiklik, tadil, güncelleme veya silme işlemi yayınlanır yayınlanmaz geçerli olur. Bu durumda Site’yi kullanmaya devam etmeniz değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. UL ayrıca Site’nin herhangi bir yönünü, hizmetini veya özelliğini (ör. içerik, kullanılabilirlik, vb.) herhangi bir zamanda değiştirebilir ya da sonlandırabilir.

b. Şartların Dili.

 UL’nin Şartlar’ın İngilizce versiyonunun çevirisini sunduğu durumlarda çevirinin sadece size kolaylık sağlama amaçlı olduğunu ve Şartlar’ın İngilizce versiyonunun Site’nin kullanımını yöneteceğini kabul etmiş olursunuz. Şartlar’ın İngilizce versiyonuyla çevirisi arasında herhangi bir çelişki olursa İngilizce versiyon geçerli olacaktır. 


2. KULLANIM KAPSAMI.

 Site sizi kişisel olarak bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır ve ticari kullanım amacı taşımaz. Site aracılığıyla sunulan herhangi bir bilginin, yazılımın veya başka bir materyalin UL’nin önceden yazılı iznini almadan ticari kullanımı, kopyalanması, iletimi veya dağıtımı kesinlikle yasaktır. Site’yi sadece yasal olan ve Şartlar tarafından izin verilen amaçlar çerçevesinde kullanmayı kabul etmektesiniz. Herhangi bir otomatik araçla (komut dizisi, robot veya web robotu kullanımı dâhil olmak üzere) Site’nin herhangi bir kısmına erişmemeyi (erişme girişiminde bulunmamayı) veya sistematik olarak veri elde etmemeyi özellikle kabul etmektesiniz. Hasatlama veya otomatik araçla Site’den veri toplamak kesinlikle yasaktır. Site’yle etkileşiminizi engelleyen veya Site’de kesintiye neden olan ya da başka bir tarafın Site’yi kullanımını engelleyen herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz. 

a. Kullanıcı İçeriği.

 Site mesaj veya video, fotoğraf, blog, yorum ya da diğer materyaller (toplu olarak “Kullanıcı İçeriği”) gibi kullanıcı tarafından oluşturulan başka materyaller yayınlayabileceğiniz veya yükleyebileceğiniz mesaj panoları ve başka alanlar içerebilir. Site’ye yükleyebileceğiniz veya Site’de yayınlayabileceğiniz tüm Kullanıcı İçeriği’nden sadece siz sorumlusunuz. UL Kullanıcı İçeriği üzerinde kontrol sahibi değildir ve bu tür Kullanıcı İçeriği’nin doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesini de garanti etmez. Hiçbir koşulda UL herhangi bir Kullanıcı İçeriği ya da Kullanıcı İçeriği’nin bu Site’de kullanımından ve/veya görünümünden doğan herhangi bir iddia, zarar ya da kayıptan dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez ya da böyle bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmaz. Verdiğiniz tüm Kullanıcı İçeriği ve içerdiği tüm bilgilere ilişkin her türlü gerekli hakka sahip olduğunuzu ve bu tür Kullanıcı İçeriği’nin üçüncü tarafların herhangi bir fikrî mülkiyetini veya başka hakkını ihlal ya da suistimal etmediğini veya herhangi bir hakaret içerikli, zararlı ya da başka şekilde yasa dışı bilgi içermediğini beyan ve tekeffül etmektesiniz. UL’in herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin ön gösterimini yapabileceğini veya yapmayabileceğini ve UL ve görevlendirdiği kişilerin kendi takdiri doğrultusunda Site’deki herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni ön gösterim yapma, reddetme veya silme hakkı olacağını kabul etmektesiniz. Yukarıdaki hükümlere halel getirmeksizin UL ve görevlendirdiği kişiler, bu Şartlar’ı ihlal eden veya başka şekilde uygunsuz olan herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni silme hakkına sahip olacaktır.  UL, Site’de yayınladığınız veya Site’ye gönderdiğiniz ya da yüklediğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin mülkiyeti konusunda herhangi bir hak talep etmez. Kullanıcı İçeriği’ni Site’de yayınlayarak, göndererek veya yükleyerek UL’ye ve dünya çapındaki yan ve bağlı kuruluşlarına bu tür Kullanıcı İçeriği’ni (tamamen ya da kısmen) bilinen veya ileride geliştirilecek olan herhangi bir şekil, araç ya da teknolojiyle kullanma, yayınlama, icra etme, görüntüleme, sergileme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, düzenleme, tercüme etme, türev eserler oluşturma, başka eserlerle birleştirme, dağıtma, alt lisans verme ve başka şekilde yararlanma konusunda dünya çapında geçerli, telifsiz, sürekli, geri alınamaz, münhasır olmayan, devredilebilir hak ve lisans vermektesiniz. Ayrıca diğer kullanıcılara kişisel kullanım amaçları doğrultusunda Kullanıcı İçeriği’ne erişme, bunları görüntüleme, kaydetme veya çoğaltma izni de vermektesiniz.  Site’de herhangi bir Kullanıcı İçeriği yayınlar veya yüklerseniz aşağıdaki davranış kurallarını da kabul etmiş olursunuz: 

 • Başkalarına karşı iftira, taciz, gizlice izleme veya tehdit nitelikli olabilecek beyanlar dâhil olmak üzere başkalarının haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden Kullanıcı İçeriği yayınlamamayı veya yüklememeyi kabul etmektesiniz;
 • Gerekirse Site’ye yüklediğiniz veya Site’de yayınladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ndeki kimliği tanımlanabilir kişilerin adını ya da resmini, Site tarafından kullanılması planlanan şekilde kullanmak için bu kişilerin her birinden izin almayı kabul etmektesiniz;
 • Yasa dışı, zararlı, tehdit içerikli, küfür içerikli, taciz edici, haksız, iftira nitelikli, kaba, müstehcen, hakaret nitelikli, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, nefret uyandıran veya ırk açısından ya da etnik veya başka açıdan uygunsuz herhangi bir Kullanıcı İçeriği yayınlamamayı ya da yüklememeyi kabul edersiniz;
 • Herhangi bir yasayı ihlal eden veya ceza ya da hukuki sorumluluk gerektiren suç niteliğinde olan Kullanıcı İçeriği yayınlamamayı ya da yüklememeyi kabul etmektesiniz;
 • Yasa dışı eylemi destekleyen veya böyle bir eylemde bulunmaya çağıran ya da yasa dışı eylemde bulunma niyetiyle bu tür eylemler üzerinde tartışan herhangi bir Kullanıcı İçeriği yayınlamamayı ya da yüklememeyi kabul etmektesiniz;
 • Ürün veya hizmete ilişkin reklam, pazarlama ya da bunların kullanımına davet veya talep edilmeyen ya da izinsiz reklam, tanıtım materyali, “önemsiz e‑posta”, “istenmeyen e‑posta”, “zincirleme mektup”, “piramit sistem” veya başka bir talep şekli içeren Kullanıcı İçeriği yayınlamamayı ya da yüklememeyi kabul etmektesiniz;
 • UL çalışanları dâhil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişiyi veya kuruluşu taklit etmemeyi ya da herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi yanlış beyan etmemeyi ya da başka şekilde yanlış tanıtmamayı kabul etmektesiniz;
 • Başkalarını “gizlice izlememeyi” veya başka şekilde taciz etmemeyi kabul etmektesiniz;
 • Diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgi toplamamayı veya kaydetmemeyi ya da başkalarının mahremiyetini ihlal etmemeyi kabul etmektesiniz;
 • Herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı ya da telekomünikasyon cihazının işlevini kesintiye uğratmak, bozmak veya sınırlandırmak üzere tasarlanmış yazılım virüsü ya da diğer herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren Kullanıcı İçeriği yayınlamamayı ya da yüklememeyi kabul etmektesiniz;
 • Site’nin herhangi bir kısmını herhangi bir ticari amaçla kopyalamamayı, çoğaltmamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya istismar etmemeyi kabul etmektesiniz ve
 • Herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, ticari markası, ticari sırrı, reklam hakkı veya diğer fikrî mülkiyet ya da mülkiyet hakkını ihlal veya suistimal eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği yayınlamamayı ya da yüklememeyi kabul etmektesiniz. Telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar, reklam hakları veya diğer mülkiyet haklarının ihlalinden doğan herhangi bir zarardan ya da Site’ye böyle bir gönderimden kaynaklanan başka bir zarardan sadece siz sorumlu olacaksınız. UL tarafından başkalarının haklarını ihlal ettiği belirlenen herhangi bir kişinin tamamen UL’in takdiri doğrultusunda Site’ye başka bir materyal göndermesi ya da yayınlaması yasal olarak engellenecektir.
b. Site aracılığıyla UL’e gönderilen öneriler.

Öneri ya da geri bildirim sayfalarından UL’e fikir, öneri, belge ve/veya teklif (“Öneriler”) göndererek burada sıralananları tasdik ve kabul etmektesiniz: (a) Önerileriniz gizli veya tescilli bilgi içermemektedir; (b) UL Öneriler ile ilgili açık ya da zımni herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne sahip değildir; © UL dünyanın herhangi bir yerindeki basın organında herhangi bir şekilde herhangi bir amaçla Önerilerinizi kullanabilir veya ifşa edebilir (ya da kullanmamayı veya ifşa etmemeyi tercih edebilir); (d) UL’in incelenme veya geliştirilme aşamasında olan benzer Önerileri olabilir; (e) Önerileriniz UL’in size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan otomatik olarak UL’in mülkiyetine geçer ve işbu belge ile bu tür Öneriler’deki herhangi bir hakkı, çıkarı ve mülkiyet hakkını (tüm fikrî mülkiyet hakları dâhil) UL’e devretmiş oluyorsunuz ve (f) hiçbir koşul altında UL’den herhangi bir tazminat veya geri ödeme alma hakkına sahip değilsiniz.


3. FİKRÎ MÜLKİYET.

Site’nin telif hakkı, ticari marka, ticari takdim şekli, patent, ticari sır ve/veya diğer fikrî mülkiyet ya da mülkiyet hakkıyla korunan metin, yazılım, logo, slogan, fotoğraf, video, grafik, müzik, ses ve başka içerik (toplu olarak “İçerik”) içerdiğini kabul etmektesiniz. İçerik ve İçerik’e ilişkin tüm hakların tek sahibi UL veya lisansörleridir. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, UL bu tür İçerik’in seçimi, koordinasyonu, düzenlenmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra orijinal içeriğinin bir kısmına veya tamamına ilişkin telif haklarına sahiptir. UL ve lisansörlerinin açık izni olmadan veya yürürlükteki yasalarca başka şekilde açıkça izin verilmeden İçerik’in bir kısmını ya da hiçbir kısmını kopyalayamaz, değiştiremez, geri derleyemez, tersine mühendislik işlemine tabi tutamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, iletemez veya İçerik’in devir ya da satışında yer alamaz veya İçerik’ten türev eserler oluşturamaz ya da başka şekilde yararlanamazsınz. Site’yi kullanarak İçerik üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmediğinizi kabul etmektesiniz.

UL ve yan ve bağlı kuruluşlarının tüm ticari markaları, sertifika işaretleri, ticari adları, hizmet markaları ve diğer UL logoları ve marka özelliklerinin (toplu olarak “UL Markaları”) sadece UL veya yan ya da bağlı kuruluşlarının mülkiyetinde olduğunu kabul etmektesiniz. UL’in önceden yazılı izni olmadan UL Markaları’nı herhangi bir şekilde görüntülememeyi veya kullanmamayı kabul etmektesiniz. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, bu belgedeki hiçbir husus size herhangi bir UL sertifika işaretini kullanma hakkı vermez.


4. REKLAM VE TANITIMLAR.

UL Site’de üçüncü tarafların reklam ve tanıtımlarını yayınlayabilir. Bu tür üçüncü taraflarla iş ilişkileriniz veya tanıtımlara ilişkin yazışmalarınız ya da bu tanıtımlarda yer almanız ve bu tür ilişkilerle ilgili herhangi bir hüküm, koşul, garanti veya beyan sadece sizinle bu tür üçüncü taraf arasındadır. UL, bu tür ilişkilerden veya Site’deki üçüncü taraf reklamcıların varlığı neticesinde doğan herhangi bir zarar ya da hasardan sorumlu veya yükümlü değildir.


5. TELİF HAKKI UYUMU.

UL, tüm telif hakkı sahiplerinin haklarına saygı duymakta ve uygun koşullarda, telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden kullanıcıların Site’ye erişiminin engellenmesini öngören bir politika benimsemekte ve uygulamaktadır. Eserinizin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını veya kullanıldığını düşünürseniz lütfen Çevrimiçi Telif Hakkı İhlali Sorumluluk Sınırlaması Yasası veya Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası 17 U.S.C. 512 uyarınca gerekli görülen aşağıdaki bilgileri UL’e iletin:

 1. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişinin ıslak veya elektronik imzası;
 2. İhlal edildiği iddia edilen telif haklı eserin tanımı veya tek bir çevrimiçi sitede, tek bir bildirim kapsamında olan birden fazla telif haklı eser durumunda, sitedeki bu tür eserlerin temsili listesi;
 3. İhlal edildiği veya ihlal eyleminin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimin devre dışı bırakılacağı materyalin tanımı ve materyali bulmamızı sağlayacak makul ölçüde yeterli bilgi;
 4. Şikâyetçi tarafla irtibata geçmemizi sağlayacak makul ölçüde yeterli bilgi;
 5. Şikâyetçi tarafın şikâyet unsuru olan materyalin telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasaların verdiği yetki dışında kullanıldığına samimi olarak inandığını belirten beyanı ve
 6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalan yere yemin etme cezası uyarınca, şikâyetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi olduğunu belirten beyan.

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası kapsamındaki telif hakkı sorularınız için lütfen şu adresten UL ile iletişime geçin: legal.​department@​us.​ul.​com


6. BAĞLANTILAR.

Size kolaylık sağlamak açısından Site diğer web sitelerine veya kaynaklara bağlantılar içerebilir ya da üçüncü taraflar bu tür bağlantılar sağlayabilir. UL’in bu tür harici siteler veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu tür siteler veya kaynaklardaki herhangi bir içerik, reklam, ürün ya da başka materyali veya bunların kullanılabilirliğini desteklemediğini ve bunlardan sorumlu olmadığını tasdik ve kabul etmektesiniz. Ayrıca UL’in bu tür siteler veya kaynaklarda ya da bunlar aracılığıyla sunulan bu tür herhangi bir içerik, ürün veya hizmetin kullanımı ya da bunlara duyulan güvenin neden olduğu veya neden olduğu iddia edilen veya bunlarla bağlantılı olan doğrudan ya da dolaylı herhangi bir hasar veya zarardan sorumlu ya da yükümlü olmayacağını da tasdik ve kabul etmektesiniz. Lütfen web sitemizden bağlantı verebileceğiniz diğer şirketlerin veya web sitelerinin kullanım şartları politikalarını okuyun. Site ile bağlantılı üçüncü taraf sitelere erişmeye karar verirseniz bunu riski size ait olmak üzere yaparsınız. Ayrıca bağlantılar UL’in bağlantı verilen siteyle ilişkili veya ona bağlı olduğu ya da bağlantı verilen herhangi bir sitenin herhangi bir UL Markası’nı kullanma yetkisi olduğu anlamına gelmez.

Site’ye köprü oluşturmak için UL’in bağlantıya ilişkin onayını almak üzere UL ile iletişime geçmelisiniz. UL tarafından sağlanan veya onaylanan metin ve görüntüleri sadece UL tarafından belirtilen şekilde ve konumda, UL tarafından belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak kullanabilirsiniz.


7. GARANTİ REDDİ; SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

SİTE’Yİ KULLANIMINIZIN RİSKİ SADECE SİZE AİTTİR. SİTE “OLDUĞU GİBİ” VE “GEÇERLİ

OLDUĞU” HALİYLE SUNULUR. UL, YAN VE BAĞLI KURULUŞLARI VE TÜM İLGİLİ MÜTEVELLİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÜKLENİCİLERİ, ORTAKLARI, İÇERİK SAĞLAYICILARI VE LİSANSÖRLERİ SIRALANANLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER: (i) ZIMNİ MÜLKİYET HAKKI, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ; (ii) İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI; (iii) SİTE’NİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINA VE (iv) SİTE ARACILIĞIYLA ELDE ETTİĞİNİZ ÜRÜNLER, HİZMETLER, BİLGİLER VEYA DİĞER MATERYALLERİN KALİTELİ OLACAĞINA İLİŞKİN GARANTİLER.

UL, YAN VE BAĞLI KURULUŞLARI, TÜM İLGİLİ MÜTEVELLİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÜKLENİCİLERİ, ORTAKLARI, İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANSÖRLERİ SİTE KULLANICILARININ YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN RENCİDE EDİCİ, RAHATSIZ EDİCİ VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞLARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU TÜR DAVRANIŞLARDAN DOĞAN ZARAR RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR.

SİTE’DEN İNDİRİLEN VEYA SİTE KULLANILARAK BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR İÇERİĞE ERİŞİM KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLIDIR VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE BU TÜR MATERYALİN İNDİRİLMESİ NETİCESİNDE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZ, İNTERNET ERİŞİMİNİZ, İNDİRİLEN VEYA GÖRÜNTÜLENEN AYGITINIZDA OLUŞAN HERHANGİ BİR HASAR YA DA VERİ KAYBINDAN TAMAMEN SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ VE BU TÜR HASAR VE KAYIPLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ İDDİA VE DAVA HAKKINDAN BU BELGE İLE FERAGAT ETMEKTESİNİZ.

UL, YAN VE BAĞLI KURULUŞLARI, TÜM İLGİLİ MÜTEVELLİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÜKLENİCİLERİ, ORTAKLARI, İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANSÖRLERİNİN BURADA SIRALANANLARDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR CEZAİ, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDE OLAN ZARAR, KÂR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ KAYBIYLA İLİŞKİLİ ZARARLAR YA DA DİĞER SOMUT OLMAYAN ZARARLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ZARAR İÇİN SİZE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ (UL BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE): (i) SİTE’NİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI; (ii) İKAME ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEDARİK MALİYETİ; (iii) İLETİM VEYA VERİLERE YETKİSİZ ERİŞİM YA DA DEĞİŞİKLİK; (iv) ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN SİTE’DEKİ BEYANLARI VE DAVRANIŞLARI VEYA (v) SİTE İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR. BAZI YARGI ALANLARINDA BAZI GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASINA YA DA DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA YA DA KAPSAM DIŞINDA TUTULMASINA İZİN VERİLMEZ. DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ SINIRLAMALARIN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.


8. TAZMİNAT.

UL, yan ve bağlı kuruluşları ve tüm ilgili mütevellileri, yetkilileri, çalışanları, temsilcileri, yüklenicileri, ortakları, içerik sağlayıcıları ve lisansörlerini sıralananlar veya bunlarla bağlantılı olarak doğan, makul avukat ücretleri dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf iddiası ya da talebine karşı tazmin etmeyi ve bu tarafların zarar görmelerini engellemeyi kabul etmektesiniz: (A) Site aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız, ilettiğiniz, değiştirdiğiniz veya başka şekilde kullanıma sunduğunuz içerik; (B) Site’yi kullanımınız; © bu Şartlar’ı ihlaliniz veya (D) başkalarının herhangi bir hakkını ihlaliniz.


9. SONLANDIRMA.

UL istediği zaman size bildirmeden Site’ye erişiminizi sonlandırabilir, sınırlandırabilir veya askıya alabilir. Sonlandırma, sınırlandırma ve askıya alma nedenleri arasında şunlar sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir: (A) bu Şartlar’ın (Ek Şartlar dâhil) ihlalleri; (B) emniyet veya diğer devlet kuruluşlarının talepleri; © Site’de (veya herhangi bir kısmında) kesinti veya önemli değişiklik; (D) beklenmeyen teknik veya güvenlik sorunları ya da problemleri ve/veya (E) dolandırıcılık veya yasa dışı eylemleriniz. Ayrıca tüm sonlandırma, sınırlandırma ve askıya alma kararlarının tamamen UL’in kendi takdiri doğrultusunda verildiğini ve UL’in hesabınızın, herhangi bir ilişkili e‑posta adresinin veya Site’ye erişimin sonlandırılması nedeniyle size ya da üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını da kabul etmektesiniz.


10. TAHKİM.

Bu Site’yi kullanarak: (1) bu Şartlar veya Site’den doğan ya da bu Şartlar veya Site ile ilgili ya da herhangi bir şekilde bağlantılı olarak UL’e karşı herhangi bir iddianız, UL ile aranızdaki anlaşmazlık veya ihtilafın sadece Amerikan Tahkim Birliği’nin (“AAA”) nihai ve bağlayıcı tahkiminin yönetiminde ve AAA tarafından belirlenen geçerli Kurallar ve Prosedürler (“Kurallar ve Prosedürler”) uyarınca tek bir hakem huzurunda çözüleceğini; (2) tahkimin AAA tarafından Kurallar ve Prosedürler uyarınca belirlenen bir konumda (bu yerin sizin için de makul olması koşuluyla) veya UL ile karşılıklı mutabakata varabileceğiniz başka bir yerde yapılacağını; (3) hakemin Federal Tahkim Yasası ve yürürlükteki sınırlandırma yasalarına uygun şekilde Illinois yasalarını uygulayacağını ve yasada tanınan ayrıcalık iddialarına saygı duyacağını; (4) herhangi bir iddianın sınıf veya temsili düzeyde tahkim edilmeyeceğini; tahkimin sadece sizin ve/veya UL’in bireysel iddiaları konusunda karar verebileceğini ve hakemin benzer durumda olabilecek diğer kişi ya da tarafların iddialarını pekiştiremeyeceğini veya birleştiremeyeceğini; (5) tahkim maliyetinin dava maliyetine kıyasla çok yüksek olduğunu kanıtlayabilmeniz halinde hakemin tahkimin maliyet engeli teşkil etmesini önlemek için gerekli gördüğü, tahkim ile bağlantılı başvuru ve duruşma masraflarınızı ödeyeceğini ve (6) yukarıdaki (4) alt bölüm hariç olmak üzere, bu tahkim hükmünün herhangi bir kısmının geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı olması ya da AAA tarafından belirlenen Kurallar ve Prosedürler ile başka şekilde çelişmesi durumunda, tahkim hükmünün diğer kısmının yürürlükte kalacağını ve hükmün geçersiz, uygulanamaz, yasa dışı veya çelişen kısmı yokmuş gibi geri kalanına göre yorumlanacağını kabul etmektesiniz. Ancak (4) alt bölümün geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı bulunması halinde bu Tahkim Hükmü’nün tamamı hükümsüz kalacak ve ne siz ne UL bu ihtilafı tahkime götüremeyecektir. AAA ve Kural ve Prosedürleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://​www​.adr​.org adresindeki AAA web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


11. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLER.

UL’in kişisel bilgileri nasıl topladığı ve kullandığıyla ilgili bilgi için lütfen Gizlilik Politikası’na bakınız. Bilgilerinizin UL Gizlilik Politikası’na göre kullanılmasını kabul etmektesiniz.


12. ULUSLARARASI KULLANICILAR.

Site UL’in ABD’nin Illinois Eyaleti’ndeki Northbrook Şehri’nde bulunan ofislerinden yönetilir. Site’de yayınlanan herhangi bir materyal ülkenizde kullanılmayan ürün, program veya hizmetlere atıfta bulunabilir. Bu konuyla ilgili olarak yerel UL iş irtibatınıza danışın.

Ayrıca UL, Site’nin ABD dışındaki diğer konumlarda kullanıma uygun olduğuna veya kullanılabileceğine dair hiçbir beyanda bulunmaz. Site’nin içeriğinin yasa dışı olduğu yerlerden Site’ye erişimi yasaktır.

ABD veya diğer ülkelerin verilerin dışarı aktarılmasına ilişkin yasalarını ihlal edecek şekilde Site’yi kullanamaz veya bilgiyi ve materyali dışa aktaramazsınız. Site’ye ABD dışındaki bir konumdan erişmeniz halinde yürürlükteki tüm yasalara uymaktan sorumlu olursunuz.


13. MUHTELİF HÜKÜMLER.

a. Tabi Olunan Yasa ve Yargı Alanı.

Bu Şartlar’ın ve taraflar arasındaki ilişkinin yasa hükümleri veya kurallarının herhangi bir ihtilafına bakılmaksızın ABD’nin Illinois Eyaleti’nin yasalarına tabi olacağı ve bu Şartlar ya da UL ile aranızdaki ilişkiden doğan veya bunlarla bağlantılı her türlü iddia, dava nedeni veya ihtilafın (teoriye bakılmaksızın) sadece Cook County’deki mahkemelerde ya da ABD Illinois Northern District Bölge Mahkemesi’nde ele alınacağı konusunda UL ile karşılıklı mutabakata varmış durumdasınız. Cook County veya Illinois Northern District’teki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul etme ve bu tür mahkemelerin taraflar üzerinde yargı gücünü kullanmasına ve bu mahkemelerin yerine ilişkin tüm itirazlardan feragat etme konusunda UL ile mutabakata varmış durumdasınız.

b. Sözleşmenin Bütünlüğü.

Bu Şartlar, UL ile aranızdaki bütün mutabakatı oluşturur ve Site’yi kullanımınızı yönetir ve Site ile ilgili olarak UL ile akdettiğiniz bu Şartlar’ın önceki herhangi bir versiyonunun yerine geçer. Bu Şartlar’da aksi açıkça belirtilmediği sürece bu Şartlar’ın üçüncü taraf hak sahibi olmayacağını kabul etmektesiniz. Bu Şartlar’daki bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlama amaçlıdır ve bu başlıkların yasal veya sözleşmeye bağlı hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

c. Ayrı Sözleşmeler.

UL veya yan ya da bağlı kuruluşlarıyla aranızda başka sözleşmeler olabilir. Bu sözleşmeler bu Şartlar’dan ayrıdır ve onlara ilave niteliğindedir. Bu Şartlar UL ile aranızda olabilecek diğer herhangi bir sözleşmenin şartlarını değiştirmez, tashih veya tadil etmez.

d. Profesyonel Tavsiye Niteliğinin Bulunmaması.

Site’deki bilgiler ilgili konulara ilişkin genel bilgi kaynağı niteliğindedir ve sizin şartlarınıza özel olarak hazırlanmamıştır. Bu bilgileri yasal, muhasebesel veya başka bir profesyonel tavsiye olarak kabul etmemelisiniz. Bu Site’deki bilgilerin kullanımının riski size aittir.

e. Zaman Aşımı.

Aksi yönde herhangi bir kanun veya yasaya bakılmaksızın, Site’nin kullanımından ya da bu Şartlar’dan doğan veya bunlarla ilişkili her türlü iddia ya da dava nedeninin böyle bir iddianın veya dava nedeninin tezahür etmesinden sonraki bir (1) yıl içinde mahkemeye sevk edilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanun yolunun sonsuza kadar kapanacağını kabul etmektesiniz.

f. Feragat ve Şartların Bölünebilirliği.

UL’in bu Şartlar kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması veya herhangi bir hükmü uygulamaması bu tür hak ya da hükmün feragati olarak yorumlanmayacaktır. Bu Şartlar’ın herhangi bir hükmünün yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde taraflar yine de mahkemenin tarafların hükümde belirtilen niyetlerini yürürlüğe koyma çabası göstermesi gerektiği ve Şartlar’ın diğer hükümlerinin aynen yürürlükte kalacağı konusunda mutabıktır.