Explore all of ul.com

AB’nin Tek Pazar girişimi, Avrupa perakende ve tüketici hizmetleri pazarında düzenlemelerin standartlaştırılmasını sağlayarak yenilikçilik ve güvenliği destekler. Ancak, düzenlemeler üye devletler arasında yine de değişiklik gösterebilir ve bazı ülkeler AB kurallarına başka gereklilikler ilave edebilir. Avrupa’nın en güçlü pazarları arasında lüks markalar, oyuncaklar, çocuk giyim ve bakım ürünleri, tekstil ve deri yer alır.

UL, ZDHC programına resmî olarak katkıda bulunur ve bu girişimin tüketiciler, çalışanlar ve çevreyi korumaya ilişkin sürdürülebilir kimya uygulamaları ve en iyi uygulamaların geniş çaplı uygulanma vizyonunu destekler.

Sorumlu kaynak kullanımı Avrupa Birliği’nde her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Çevre ve sürdürülebilirlik sorunları da giderek daha fazla odak noktası haline geliyor.

 
crs_europe  
 
Pazar Zorlukları  
 
Üye devletlerden gelişen pazarlara kadar uzanan değer zincirleri her geçen gün yaygınlaşıyor. Sorumlu kaynak kullanımı özellikle güneydeki üye devletler olmak üzere AB’de ham maddelerin izlenebilirliği, göçmen işçi ve yetkisiz alt yüklenicilik gibi sorunları ele almada giderek daha fazla ilgi görüyor.
 
Çevre ve sürdürülebilirlik sorunları da çok önemli bir konuma sahip. Yoğun su kullanımı gerektiren işletmelerden ürün tedarik eden üreticilerin, tehlikeli kimyasalların kullanımdan kaldırılmasını gerektiren Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) Programı’na uyması gerekiyor.
 
Başarının Anahtarları  

 • Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) Programı gibi girişimlere uyuma yardımcı olma amaçlı sürdürülebilirlik teftişleri.
 • Sürdürülebilirlik yönetim çözümlerinden yararlanın. UL’nin cr360 çözümü, kullanımı kolay arayüzü, gelişmiş performans analizi ve Çevre, Sağlık, Güvenlik (EHS), Uyum, Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri bilgilerini tek bir platformda birleştirme özelliğiyle tanınır.
 • Tedarik zinciri sürdürülebilirlik programlarını oluşturma, değerlendirme, takip etme ve ölçmeye ilişkin sorumlu kaynak kullanımı hizmetleri. Bu hizmetler şunlardır: 
  • Kapasite geliştirme ve sürekli iyileştirme
  • Çevresel sorumluluk
  • Ekstrakt ve ham madde tedariki
  • Risk tespiti ve yönetimi
  • Güvenlik ve marka koruması
  • Tedarikçilerin ulusal ve uluslararası iş standartlarına uyumunu anlamaya yönelik sosyal sorumluluk ve hesap verebilirlik teftişleri. UL tedarikçi davranış kuralları gibi şirkete özel standartlara veya çeşitli sektör standartlarına uyumu da değerlendirebilir.