before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Latin Amerika Pazarının Gelişen Ekonomisi ve Standartları | UL
Explore all of ul.com

Latin Amerika Perakende ve Tüketici Hizmetleri Pazarı ihracatçılara, tedarikçilere ve üreticilere ilgi çekici fırsatlar sunar. Bölgede büyük bir tarımsal varlık ve meyve, fındık, kahve, et ve şeker gibi gıdalarda özellikle ABD ile güçlü bir ihracat ticareti hâkimdir. Latin Amerika’nın bazı bölgeleri de başta ağaç ve maden (çelik, bakır) olmak üzere ham madde pazarlarında etkin bir rol oynar.

Latin Amerika’daki zorluklar bölgenin hızla kalkınan ekonomilerini ve bazı bölgelerdeki kimi zaman düzensiz seyreden siyasi iklimi yansıtır.

crs_la_content_latinocouple

Pazar Zorlukları

Latin Amerika’daki zorluklar bölgenin hızla kalkınan ekonomilerini ve bazı bölgelerdeki kimi zaman düzensiz seyreden siyasi iklimi yansıtır. Dikkat edilmesi gereken alanlar şunlardır:

  • Madenciliğin yapıldığı alanlarda başta ekstrakt sektörleriyle ilgili olmak üzere toplumsal çatışmalar
  • Özellikle su kullanımı olmak üzere doğal kaynakların kullanımıyla ilgili sürdürülebilirlik endişeleri
  • Özellikle sosyal sorumlulukla ilgili olmak üzere hızla değişen düzenlemeler

Başarının Anahtarları

  • Göçmen işçi, çocuk işçi veya mera hakkı gibi sorunları takip etme ve ele almaya ilişkin hizmetler ve kapsamlı risk değerlendirmeleri.
  • Gelişen üretim pazarında güveni artırmaya yönelik teftiş ve inceleme hizmetleri.
  • Teftiş görevlileri ve gözlemcilerin beklentileri yönetmesini ve değer zincirindeki olası sorunları proaktif şekilde azaltmasını sağlayan yerel bilgi ve varlık çok önemlidir.