Explore all of ul.com

Orta Doğu ve Afrika Perakende ve Tüketici Hizmetleri Pazarı üreticilere, tedarikçilere ve perakendecilere başarıdan yararlanma ve yeni gelir akışları yaratma fırsatları sunar. Özellikle Afrika tekstil, giyim ve ayakkabı alanında önemli bir tedarikçi ve üretim merkezidir.

Üreticiler ve tedarikçiler için değer zincirinde kalite güvencesini ve izlenebilir şeffaflığı yönetmek, küresel pazara girmesi istenen ürünler için önemli bir meseledir.

Abu Dabi Gökdelenleri

Pazar Zorlukları

Bölgede sık sık değişen çeşitli geçerli düzenlemeler iş süreçlerini daha da karmaşık hale getirebilir. Düzenlemelere uyumda büyük uzmanlığa sahip ortaklar, yerel bilgi ve varlıklarıyla Orta Doğu ve Afrika pazarında çok değerli ittifaklardır.

Başarının Anahtarları

UL, Orta Doğu ve Afrika pazarında düzenleme taleplerini karşılama ve işlerini başarıyla yapma konusunda perakendeci ve üreticilere destek olur. Kilit konumlardaki küresel ayak izimiz ve yerel varlığımız sorumlu kaynak kullanımı çözümlerinin yanı sıra ürün testi, kalite güvence denetimleri, düzenlemelere uyum denetimleri, marka koruma programları ve çok daha fazlasını sunmamızı sağlar. UL bununla da kalmaz ve ürün geliştirme döngüsünü hızlandırıp güvenilir ve düzenlemelere uyumlu ürünlerin pazara zamanında sunulmasını sağlayacak pazara erişim hizmetleri de verir.