Explore all of ul.com

Oyuncakların Güvenliği ile ilgili 2009/48/EC sayılı Direktifin uygulanmasına ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu (AB), Oyuncaklara yönelik aşağıdaki, iki adet revize edilmiş Rehberi yayınlamıştır:

Komisyon ve Oyuncak Güvenliği Uzman Grubu, 2009/48/EC sayılı Oyuncak Güvenliği Direktifinin yorumlanmasında ve uygulanmasında üreticilere, ithalatçılara, dağıtıcılara ve kamu makamlarına yardımcı olmak amacıyla kılavuz belgeler hazırlamıştır.

Kılavuz belgeler, yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, Uzman Grubu üyelerinin çoğunluğunun görüşlerini ifade eder.

KAYNAK

Paylaş