Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

Hizmetler

Test Etme

Avrupa Komisyonunun (EC) yayınladığı 20181513 Mevzuatı ile 19072006 No​.lu Mevzuata (REACH) Ek XVII bölümü eklenmiştir. Bu güncelleme kanserojen, mutajen veya üreme açısından toksik (CMR) olarak sınıflandırılan çeşitli maddeleri etkilemektedir.

Ek XVII REACH’te giriş 72 olarak sınıflandırılan bu yeni kısıtlama aşağıdakiler için geçerlidir:

 • Giysi veya ilgili aksesuarlar
 • Normal veya öngörülebilir kullanım koşullarında giyilen giysiler ile yaklaşık sürede insan cildine temas eden giysi dışındaki tekstil ürünleri
 • Ayakkabı

Bu kısıtlamaya dahil edilen 33 CMR maddesi şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Ağır metaller (Kadmiyum, Krom VI, Arsenik, Kurşun)
 • Klorinli aromatik hidrokarbonlar
 • Ftalatlar
 • Çeşitli solventler
 • Benzen
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH’lar)
 • Kanserojen boyalar, Azo boyalar ve Arilaminler
 • Formaldehit
 • Kuinolin

Sınırlama 1 Kasım 2020’den sonra piyasaya sürülecek ürünler için geçerli olacaktır.

Kaynak

 

 

Paylaş