before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), CEN/TS 17394-1: 2021 Tekstil ve tekstil ürünleri - Bölüm 1: Çocuk giyim ürünlerinin güvenliği - Bebek giyim ürünlerinde eklemeli parçaların eklenmesinde emniyet - Şartname Standardını Çıkardı | UL Solutions Consumer and Retail Services
Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

Bu belgede düğme, çıt çıt düğme, perçin, pul, elmas (veya bu parçaların kısımları) gibi küçük sayılan, bebek giyim ürünlerinde sıkıştırma yapılmadan küçük parça silindirine tam olarak uyan giyim ürünü parçalarının eklenmesinde emniyete yönelik gereklilikler sunulmaktadır. Bu parçaların, giyim ürünlerinde bulundukları yerlerden kopmalarının bebekler için boğulma, yutma, sindirim, solunma ve göze, buruna veya kulağa sokma tehlikelerine yol açtığı düşünülmektedir.

Yaşadığı tehlikeli durumu ebeveynlerine anlatabilecek kadar yeterli konuşma becerisine sahip olmadığı için bu yaş grubu tehlikelere karşı özellikle korunmasız durumdadır.

Daha büyük yaşlardaki çocuklarda ve yetişkinlerde cisimlerin kazara uzuv deliklerine sokulması veya yutulması gibi olaylar genelde çocuğun parçayı kendisinin çıkarabilmesi veya durumu anlatarak tıbbi yardım alabilmesi sebebiyle çok daha az görülmektedir.

Bahse konu belge

a) çocuk bakım eşyaları,

b) ayakkabılar, botlar ve benzeri ayak giyecekleri,

c) oyuncaklar (NOT 2’ye bakınız) ve

NOT 1 Yukarıda yer alan eşyalar diğer CEN Teknik Komiteleri tarafından kapsanmakta olup bahse konu belgenin kapsamı dışındadır.

NOT 2 Karnaval kostümleri dahil, kılık değiştirme kostümleri aynı zamanda oyuncak olarak tanımlanan giyim ürünlerine örnek olup, Oyuncak Güvenliği Yönergesi kapsamında bulunmaktadır.

Yayımlanma tarihi:
13 Ocak 2021

Yürürlüğe giriş tarihi:
30 Nisan 2021

KAYNAK

Paylaş