before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Çin, ithal edilen giysilere yeni denetimlerin uygulanacağını açıkladı | UL Solutions Consumer and Retail Services
Explore all of ul.com

Pazarlar

Asya

9 Ekim 2020 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şangay Gümrük İdaresi, ithal giyim ürünlerinin denetim sürecinin optimize edilmesi amacı ile, 2020 yılına ait 5. Şanghay Gümrük Duyurusunu yayınladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Kanunu’na göre, Gümrük Genel İdaresi’nin dış ticaret ve dış yatırımı istikrara kavuşturma, dış ticaretin istikrarını ve kalitesini artırma, Şangay limanındaki iş ortamını optimize etme ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışma düzenlemelerinin uygulanması amacıyla, Şangay Gümrük İdaresi tarafından bu gümrük bölgesinde ithal edilen giyim ürünlerinin denetim sürecini kanunun ilgili hükümleri ve uygulama yönetmelikleri ve diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olarak optimize edilmesi yönünde karar alındı. İlgili hususlar aşağıdaki şekilde duyuruldu:

 1. İthal giysilerin güvenlik riski değerlendirmesi yapılacak.
 2. İthal edilen giysilerden numune alındığında ve incelemeye sunulduğunda, ithalatçı işletme, ithal edilen giysinin güvenlik riski değerlendirmesi için gümrük yoluyla başvurada bulunabilecek ve ilgili malzemeleri aşağıdaki koşullara uygun olarak sağlayacak: 
  • Üçüncü taraf bir test kuruluşu tarafından düzenlenmiş bir test raporu veya kendi test raporu olan şirketler için, söz konusu şirket tarafından, gümrük makamına “İthal Kıyafet Uygunluk Beyanı” (bundan böyle” Uygunluk Beyanı” olarak anılacaktır) (Ek 1) ve test raporu ve ilgili malzemeler sunabilir.
  • Kişisel kullanım, numune teşhiri, araştırma ve geliştirme testleri, rekabet faaliyetleri, yeni ürün sürümleri vb. nedenlerle genel pazarlama yoluyla iç piyasaya sunulmayacak ithal giysi ürünleri için, şirket tarafından “İthal Giysilerin Özel Koşullarına İlişkin Açıklama” (bundan sonra “Özel talimatlar” olarak anılacaktır) (Ek 2) ve ilgili malzemeler sunulabilecektir.
 3. Şirket tarafından sunulan üçüncü taraf test raporu veya şirketin kendi test raporu aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: 
  • Üçüncü taraf denetim raporu aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: 
   • Test enstitüsü, ithalat ve ihracat emtia testi, denetim kurumu yeterliliğine ve Çin Ulusal Uygunluk Değerlendirmesi Akreditasyon Servisi (CNAS) ve Çin Metroloji Akreditasyonu (CMA) akreditasyonuna sahip olmalıdır. İlgili yeterlilik ve sertifika kapsamı tüm ithal giyim eşyaları denetimine dair tüm parametreleri kapsar.
   • Raporlar test standartları, test yöntemleri ve belirli sonuç değerleriyle birlikte kaydedilir. Test öğeleri, GB 18401 ve GB 31701 kapsamındaki tüm ilgili parametreleri içermelidir.
   • Test raporları, incelenen numuneler ile fiili ithal edilen mallar arasındaki tutarlılığı doğrulayan öğeler içerir.
   • Denizaşırı test ve muayene kuruluşlarından gelen raporlar, Şangay Gümrük İdaresinin takdirine bağlı olarak değerlendirilecektir.
  • Kuruluşların kendi test raporları aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır. 
   • Raporlar test standartları, test yöntemleri ve belirli sonuç değerleriyle birlikte kaydedilir. Test öğeleri, GB 18401 ve GB 31701 kapsamındaki tüm ilgili parametreleri içermelidir.
   • Rapora, laboratuvara ait bir tanıtım yazısı ve laboratuvarın tarafsız test sonuçları yayınlayabilmesi için ilgili şirketten bağımsız hareket ettiğini açıklayıcı bir beyan eklenmelidir.
   • Tanınmış bir akreditasyon kurumu tarafından ILAC-MRA akreditasyonu gibi, ilgili tüm test kalifikasyonlarına ait bir açıklama bulunmalıdır.
   • Test raporları, incelenen numuneler ile fiili ithal edilen mallar arasındaki tutarlılığı doğrulayan öğeler içerir.
 4. Şangay Gümrük İdaresi, ithal edilen giyim eşyaları üzerinde yönetmeliklere uygun olarak güvenlik riski değerlendirmesi gerçekleştirecektir.

Yayınlanma tarihi:
9 Ekim 2020

Yürürlüğe giriş tarihi:
9 Ekim 2020

Kaynak

Paylaş