before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Direktif 2009/48/EC uyarınca Oyuncak Güvenliği ile ilgili Yeni Harmonize Standartlar | UL Solutions Consumer and Retail Services
Explore all of ul.com

Yayın Tarihi Tuesday, August 14, 2018

Sektörler

Oyuncaklar

Pazarlar

Avrupa

Avrupa Komisyonu 10 Ağustos 2018’de Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (OJEU) 2018/C 28202 beyanını yayınladı. Bu yayın aşağıdaki standartları Direktif 2009/48/EC altında uyumlu hale getirmektedir:

  • EN 71–1:2014+A1:2018 Oyuncak güvenliği — Kısım 1: Mekanik ve fiziksel özellikler
  • EN 71–3:2013+A3:2018 Oyuncak güvenliği — Kısım 3: Çeşitli öğelerin geçişi
  • EN 71–7:2014+A2:2018 Oyuncak güvenliği — Kısım 7: Parmak boyaları — Gereksinimler ve test yöntemleri
  • EN 71–8:2018 Oyuncak güvenliği — Kısım 8: Yerel kullanım için etkinlik oyuncakları
  • EN 71–14:2014+A1:2017 Oyuncak güvenliği — Kısım 14: Yerel kullanım için trambolinler

Yeni standartlar için uyumluluk süresi 28 Şubat 2019’da sona erecektir. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu bildirgesi EN 71–3:2013+A3:2018 ve EN 71–7:2014+A2:2018 ile ilgili aşağıdaki bildirimlerde bulunmuştur.

EN 71–3:2013+A3:2018

  • 28 Ekim 2018’den itibaren kuru, gevrek, toz benzeri veya soyulabilir oyuncak malzemeleri için kurşun geçiş limitleri 2,0 mg/kg; sıvı veya yapışkan oyuncak malzemesi için 0,5 mg/kg, soyulabilir oyuncak malzemeler için 23 mg/kg olacaktır.
  • 19 Kasım 2019’dan itibaren kuru, gevrek, toz benzeri veya soyulabilir oyuncak malzemeleri için krom (VI) geçiş limitleri 0,02 mg/kg; sıvı veya yapışkan oyuncak malzemesi için 0,005 mg/kg, soyulabilir oyuncak malzemeler için 0,053 mg/kg olacaktır.

EN 71–7:2014+A2:2018

  • Koruyucu climbazole ile ilgili olarak uyumluluk direktifinde maksimum konsantrasyon (%0,5 yerine) %0,2 olarak değiştirilmiştir.
  • a) 5‑Kloro-2-metil-izotiazol‑3(2H)-bir ve 2‑metilizotiazol‑3(2H)-bir ile magnezyum klorid ve magnezyum nitrat ve b) 2‑metilizotiazol‑3(2H)-bir (MIT) koruyucularının kullanımı oyuncak malzemeleri için 1 mg/kg; sulu oyuncak malzemeleri için 0,25 mg/kg ile sınırlanmıştır. Her iki içerik sınırlaması 24 Kasım 2017’den itibaren geçerlidir, bu nedenle bu iki koruyucu ile ilgili olarak yenilenen standartta herhangi bir uyumluluk gereksinimi eklenmemiştir.

Direktif 2009/48/EC harmonizasyonu veya oyuncak güvenliği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa UL Oyuncak Uzmanlarından biri ile iletişime geçin.

KAYNAK

Paylaş