Explore all of ul.com

Sektörler

Oyuncaklar

Pazarlar

Avrupa

Avrupa Komisyonu (EC/AB) kurşun ve kurşun bileşikleri içeren polivinil klorürden (PVC) yapılmış ürünler için önerilen taslak düzenleme konusunda halka danışıyor.

Düzenleme, kurşun ve kurşun bileşiklerinin, polimerin veya vinil klorür kopolimerlerinden imal edilen ürünlerde kullanılmasının, kurşun konsantre değerinin (metal olarak ifade edilen) PVC’nin %0,1 veya üzeri değerde olması durumunda ürünlerinin piyasaya sürümlerinin yasaklanmasını öngörüyor. Sert ve esnek geri dönüştürülmüş PVC malzeme ve kurşun-asit akülerdeki PVC-silika ayırıcılar için, bu limitin değerin zaman sınırlı olarak muafiyeti söz konusudur.

Bu taslak Tüzük, 19072006 sayılı Tüzüğün (AB) XVII. Ek’inin 63. maddesinde değişiklik yapacaktır.

KAYNAK

Paylaş