Explore all of ul.com

Sektörler

Oyuncaklar

Pazarlar

Avrupa

15 Ekim tarihinde, Avrupa Komisyonu (AK) Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 2009/48/EC sayılı Direktifini desteklemek üzere hazırlanan oyuncaklara yönelik uyumlulaştırılmış standartlar hakkında 20191728 (AB) sayılı Komisyon Kararını kabul etti.

Bu karara göre, EN 71–3: 2019 bundan böyle oyuncak güvenliği alanında madde migrasyonuna ilişkin uyumlulaştırılmış standarttır. EN 71–3: 2019 standardı, 15 Nisan 2020 tarihinde geri çekilecek olan EN 71–3: 2013+A3: 2018 standardının yerine geçiyor. Yeni standart aşağıdaki hususları kapsamak üzere yayımlanmıştır:

  • 18 Kasım 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni Krom VI limiti (Kategori III: 0.053 mg / kg).
  • EN 71–3 standardında açıklanan, krom VI ve organik kalay bileşenlerinin geliştirilmiş bir ölçümünü içeren test yöntemlerindeki en son teknik ve bilimsel gelişmeler, testlerin gerçekleştirilmesi sırasında daha kontrollü deney koşulları ve pratik uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla EN 71–3 standardının geliştirilmiş hali.

Konuya açıklık ve anlaşılırlık getirilmesi amacıyla, bu Komisyon Uygulama Kararı, EK I’de listelendiği şekilde, oyuncaklar için uyumlulaştırılmış standartların referanslarının tam listesinin yayımlanması için kabul edilmiştir. Bu standartlara uygunluk, Oyuncak Güvenliği Direktifine (2009/48/EC sayılı Yönerge) uygunluğun sağlandığı anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, Ek II’de listelenen uyumlulaştırılmış standartlar tamamen kaldırılmıştır. Ek II’de listelenen uyumlulaştırılmış standartlara (EN 71–3: 2013+A3: 2018 ve EN 71–14: 2014+A1: 2017) uygun oyuncaklar, ancak sırasıyla 15 Nisan 2020 ve 22 Ocak 2020 tarihlerine kadar piyasaya sürülebilir. Komisyon Uygulama Kararı, 16 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KAYNAK

Paylaş