Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) aday listesine dört yeni madde ekledi.

Dört madde aşağıdaki gibidir:

  • 2‑metoksietil asetat (EC: 203–772‑9, CAS: 110–49‑6)
  • Tri (4‑nonilfenil, dallı ve lineer) fosfit (TNPP), ≥ % 0,1 w/w 4‑nonilfenol, dallı ve lineer (4‑NP) (EC: -, CAS: -)
  • 2,3,3,3‑tetrafloro-2- (heptafloropropoksi) propiyonik asit, tuzları ve asil halojenürleri (ayrı ayrı izomerlerini ve bunların kombinasyonlarını kapsayan) (EC: -, CAS: -)
  • 4‑tert-butilfenol (EC: 202–679‑0, CAS: 98–54‑4)

Aday Listesi, insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi etkileri olabilecek maddelerin listesidir. Aday Listedeki maddeler aynı zamanda yüksek önem taşıyan maddeler olarak da bilinir ve İzin Listesine nihai olarak dahil edilmeye de adaydır. İzin Listelerine dahil olmaları durumunda, maddenin son tarihten sonra kullanımına devam edilmesi için izin talep edilmesi gerekecektir.

KAYNAK

Paylaş