Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

Hizmetler

Test Etme

Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA), bisfenol A, 4,4’-izopropilidendifenol (BPA) için, sınıflandırmaya ve etiketlemeye ilişkin önerilen uyumlaştırılmış uygulama için halka danışıyor (EC 201–245‑8, CAS 80–05‑7).

Bu teklifte, BPA maddesi suda yaşayan canlılar açısından akut ve kronik tehlikeler arz eden madde (kategori 1) olarak, sırasıyla 1 ve 10 M faktörü ile sınıflandırılıyor.

Bisfenol A, 1960’lardan beri kullanılan endüstriyel bir kimyasaldır. Çoğu plastik üretiminde kullanılmakla birlikte, bir kısmı reçinelerde ve termal kağıtlarda (2020 yılına kadar) kullanılır. 1 Mart 2018 tarihinden itibaren, BPA üreme yeteneği üzerinde toksik etkiye sahip bir madde olarak sınıflandırmıştır. (Repr. 1B, H360F)

Günümüzde, AB’deki tüm BPA üreticileri, ithalatçıları veya tedarikçileri, %0,3’ün üzerinde BPA içeren karışımları üreme için toksik olarak sınıflandırmak ve etiketlemekle yükümlüdür. BPA ayrıca, termal kağıtlar da dahil olmak üzere bir dizi uygulama veya ürün için, AB düzeyinde sınırlandırılmıştır. Çok yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) Adaylar Listesinde listelenmiştir ve bugün insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan bir endokrin bozucu olarak tanımlanmaktadır.

Yorumlar için son tarih, 30 Ağustos 2019.

KAYNAK

Paylaş