before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style ECHA, giyim eşyalarında BPA kullanımının güvenliğine ilişkin ön görüşleri istişareye açtı | UL Solutions Consumer and Retail Services
Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS), “Giyim eşyalarında BPA kullanımının güvenliği“ne ilişkin bir bilimsel görüş oluşturulması talebinde bulundu. Bilimsel görüşün temel amacı, Komisyona, giyim eşyalarında BPA kullanımına bağlı riskinlerin ve kimyasallar mevzuatında ve/veya Genel Ürün Güvenliği Direktifi kapsamındaki yaptırım önlemlerinde olası yasal değişiklik ihtiyacının değerlendirilmesinde bilimsel destek sağlanmasıdır.

Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS) tarafından başlıca olarak aşağıdaki taleplerde bulunukmaktadır:

  1. Diğer ürünlerdeki (gıda ile temas eden malzemeler, oyuncaklar ve baskı kağıt) tolere edilebilir alım limitleri ve yasal çerçeveye ilişkin kabul edilmiş görüşler dikkate alınarak, giyim eşyalarında Bisfenol A’nın varlığı ve aktivitesi hakkındaki mevcut verilerin gözden geçirilmesi,
  2. Giyim eşyalarının kullanımı nedeniyle BPA’ya maruz kalma düzeylerinin tüketiciler açısından sağlık sorunu arz edip etmediğinin tespit edilmesi ve mümkünse giyim eşyalarından BPA içeriği/salınımı için sınır değerlere ilişkin talimatlar belirlenmesi,
  3. Bebekler ve küçük çocuklar bu tür eşyaları ağızlarına sokabilecek kişiler) gibi savunmasız tüketicilerin veya hamile kadınların özellikle risk altında olup olmadığının belirlenmesi. Risk değerlendirmesine dayanılarak, bu tür gruplarda tekstil ürünlerinden BPA’ya hangi düzeyde maruziyetin tolere edilebileceği belirtilebilir.

Paydaş Diyaloğu Prosedürlerine (Bilimsel Komitelerin Prosedür Kurallarına Ek V) uygun olarak, Bilimsel Komiteler tarafından, bu Ön Görüş ile ilgili bilim camiasından ve paydaşlardan geri bildirim talebinde bulunulmaktadır.

Kamuoyu görüşü alımı 7 Aralık 2020 tarihine dek devam edecek.

Yayınlanma tarihi:
26 Ekim 2020

Kaynak

Paylaş