before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Avrupa - REACH, SVHC - SCIP Kullanıma Hazır Veritabanı - Önem Arz Eden Kimyasalların İzlenmesi | UL Solutions Consumer and Retail Services
Explore all of ul.com

Sektörler

Kimyasallar

Pazarlar

Avrupa

Endüstri tarafından, bundan böyle, ürünlerdeki yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) hakkında ECHA’nın SCIP veri tabanına bilgi sunulabilecek.

Böylece, ürünlerin geri dönüşümünün daha güvenli hale getirilmesi ve ürünlerdeki tehlikeli kimyasallara ilişkin bilgilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. SCIP, Atık Çerçeve Direktifi (WFD) uyarınca oluşturulan, bu tür ürünlerdeki veya kompleks nesnelerdeki (Ürünler) Önemli Maddeler hakkındaki bilgiler için veri tabanıdır.

Veritabanı, ECHA Aday Listesindeki SVHC’leri içeren ürünler hakkındaki bilgilerin, atık aşaması da dahil olmak üzere, ürünlerin ve malzemelerin tüm yaşam döngüsü boyunca incelenebilir olmasını sağlıyor. Veritabanındaki bilgiler atık operatörlerinin ve tüketicilerinn bilgisine sunuluyor.

AB pazarında, ağırlıkça %0,1’in üzerinde bir konsantre değerinde Aday Listesindeki çok yüksek önem arz eden maddeleri (SVHC’ler) içeren ürünleri tedarik eden şirketlerin, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren söz konusu ürünlerle ilgili bilgileri ECHA’ya sunmaları gerekiyor.

ECHA’ya hangi bilgilerin iletilmesi gerekiyor?

Aşağıdaki bilgilerin ürün tedarikçileri tarafından ECHA’ya sunulması gerekiyor:

  • Ürünün tanımlanmasına izin veren bilgiler
  • Aday Listesinde bulunan maddenin/maddelerin adı, konsantre değeri aralığı ve kullanılan yer
  • Ürünün güvenli kullanımına olanak tanıyan diğer bilgiler, özellikle atık haline geldiğinde bertaraf sürecinin uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgiler.

İstenen bilgilerin ayrıntılı bir listesi ECHA web sitesinde yayınlanan belgelerde verilmiştir.

Kaynak

Paylaş