Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

Avrupa Komisyonu (EC/AB), 23 Temmuz 2019 tarihinde, 200948 / EC sayılı Yönetmeliği desteklemek üzere hazırlanan, oyuncakların güvenliği kapsamında trambolinler için uyumlaştırılmış standardı güncellemek üzere 20191254 sayılı Komisyon Uygulama Kararını yayımladı.

CEN, piyasada giderek yaygınlaşan, toprağa gömülü (“buried”) trambolinlerin emniyetini sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesinde referansı yayınlanan, evsel amaçlı kullanımlı trambolinlere ilişkin EN 71–14: 2014+A1: 2017 sayılı uyumlaştırma normunu yeniden gözden geçirdi.

Bunun neticesi olarak, Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesinde referansı yayınlanan, evsel amaçlı kullanımlı trambolinlere ilişkin EN 71–14: 2018 sayılı uyumlaştırma normu kabul edildi.

Karar aşağıdaki hususları içeriyor:

  • EN 71–14: 2018 Oyuncak Güvenliği — Kısım 14: Evde Kullanıma yönelik Trambolinler, trambolinlere ilişkin yeni uyumlaştırılmış standarttır.
  • EN 71–14: 2014+A1: 2017 Oyuncak Güvenliği — Bölüm 14: Evde Kullanıma yönelik Trambolinler, 22 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlükten çıkacaktır.

KAYNAK

Paylaş