before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Avrupa Komisyonu, azo boyar maddeler için test yöntemleri ve nonilfenol, bazı sıvı madde ve karışımlar, KÖK maddeler ve CMR maddelerle ile ilgili olarak Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) Yönelik 1907/2006 (AK) Sayılı Tüzüğün XVII. Eki Üzerinde Değişikliğe Dair 2020/2096 (AK) Sayılı Komisyon Tüzüğünü Çıkardı | UL Solutions Consumer and Retail Services
Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

REACH Ek XVII’e yönelik, SEA Tüzüğü ile uyum sağlanması amacıyla aşağıdaki kategorilerde yer alan maddelerin (kobalt, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve diizoheksil ftalat (DIHP) dahil) de eklendiği birtakım değişiklikler:

  • Madde 28’de yer alan kanserojenler (Kategori 1B)
  • Madde 30’da yer alan üreme işlevi için zehirli olan maddeler (Kategori 1A)
  • Madde 30’da yer alan üreme işlevi için zehirli olan maddeler (Kategori 1B)
  • Ek 10’da yer alan, azo boyar maddeler için uyumlulaştırılmış standartlar/test yöntemleri:

EN ISO 17234–1: 2015 Deri — Boyanmış derilerde azo boyar maddelerin tayini için kimyasal testler — Bölüm 1: Azo boyar maddelerden belirli aromatik aminlerin tayini.

EN ISO 17234–2: 2011 Deri — Boyanmış derilerde belirli azo boyar maddelerin tayini için kimyasal testler — Bölüm 2: 4‑Aminoazobenzen maddesinin tayini.

EN ISO 14362–1: 2017 Tekstil — Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler — Bölüm 1: Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti.

EN ISO 14362–3: 2017 Tekstil — Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler — Bölüm 3: 4‑Aminoazobenzen salınımı yapabilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti.

Yayımlanma tarihi:
16 Aralık 2020

Yürürlüğe giriş tarihi:
5 Ocak 2020

KAYNAK

Paylaş