Explore all of ul.com

Minnesota Sağlık Bakanlığı (MDH), çocuklar başta olmak üzere, insan sağlığına zarar verebilecek tüketici ürünlerinden kaynaklanan tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalma potansiyelini belirlemek ve ilan etmek amacıyla, yüksek önem arz eden kimyasallar listesini (CHC) Zehirden Arındırılmış Çocuklar (TFK) programı kapsamında güncelledi.

CHC listesi, sahip olunan bilgi veya kuşku nedeniyle MDH tarafından insan sağlığı ve çevre açısından aşağıdaki nedenlerle zararlı olarak tanımlanan ve TFK ile zararları belirlenen kimyasallar listesidir:

  • karsinojenler
  • üreme veya gelişim açısından toksik maddeler
  • insan organizmasının sistemleri açısından toksik maddeler
  • endokrin bozucular
  • kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) kimyasallar
  • veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) kimyasallar (Minnesota Düzenlemeleri, 2018).

İlk CHC listesi 2010 yılında yayınlandı ve MDH her üç yılda bir listeyi gözden geçiriyor. Bu yıl, listeye 30 madde eklendi ve 52 madde çıkarıldı.

Bu değişikliklerle listede 2016 yılında 1769 olan kimyasal sayısı bu yıl 1747’ye düştü.

KAYNAK

Paylaş