Explore all of ul.com

Sektörler

Kimyasallar

Pazarlar

Avrupa

Bu karar ile, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi RS 0.814.03 Ek A ve B’ye değişiklik getiriliyor.

Yapılan değişiklikler şöyle:

  • Kimyasal madde dikofolün, Dekabromodifenileter maddesinden sonra, üretimi ve kullanımı için özel bir istisna olmaksızın Ek A Bölüm I’e (‘Eliminasyon’) eklenmesi
  • PFOA (perfluorooktonik asit), tuzları ve PFOA ile ilgili bileşiklerin, üretimlerine ve kullanımlarına dair özel istisnalar ile Ek A’daki Bölüm I’e (‘Eliminasyon’) eklenmesi
  • PFOS’un (perflorooktan sülfonik asit), tuzlarının ve PFOSF’un (perflorooktan sülfonil florür), üretimlerine ve kullanımlarına ilişkin kabul edilebilir amaçlar ve istisnalar hakkında bilgiler ile birlikte, Ek B Bölüm I’e girişinin yeniden düzenlenmesi (“Kısıtlama”)

Yayınlanma tarihi:
10 Mayıs 2019

Yürürlüğe giriş tarihi:
3 Aralık 2020

Kaynak

Paylaş