Explore all of ul.com

Sektörler

Oyuncaklar

Pazarlar

Avrupa

Türkiye Ticaret Bakanlığı, 23 Mayıs 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirimde bulunarak, oyuncak güvenliği yönetmeliğine dair değişiklik tasarısını halkın incelemesine açtı.

Taslak değişiklik, aşağıda belirtilen yeni gelişmeler çerçevesinde hazırlandı:

  • 2017774, 2017898, 2017738, 2018725 Avrupa Birliği (AB) Direktifleri ile uyumlu olarak kimyasallara yönelik yeni düzenlemeler getirildi.
  • Temel alınan düzenleme, iç hukuka göre güncellendi.
  • Mevzuatın uygulanmasından sorumlu Bakanlığın adının değişmesi ile ilgili gerekli güncellemeler dikkate alındı.
  • Su oyuncağı”, C Ekinin ilgili bölümlerinde “Su ile ilgili oyuncak” olarak değiştirildi.

Değişiklikler, 27 Temmuz 2019 tarihine dek incelenebilecek.

KAYNAK

Paylaş