Explore all of ul.com

Pazarlar

Avrupa

Türkiye hükümeti tüketim mallarına ve oyuncaklara yönelik ithalat kontrol düzenlemeleri yayınladı.

Getirilen düzenlemeler:

  • Tüketim Mallarının İthalat Kontrolü (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 202012)
    • Bu Tebliğ ile, ithalat, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicilerin korunması hususlarında, 23.6.2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve 3.5.2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uyum Denetimi Tebliği ile uyum sağlanması için gerekli usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
  • Oyuncakların İthalat Kontrolü (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 202010)
    • Bu Tebliğ ile, Ek-1’de belirtilen ürünlerin 4.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne uygunluğuna ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir.

Her iki tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kaynak 1, Kaynak 2

Paylaş