before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Sektörde C TPAT, Risk Değerlendirmesi ve Uyum Standartları | UL
Explore all of ul.com

UL, müşterileriyle birlikte küresel tedarik zincirindeki sürdürülebilir avantajları artırmanın yeni ve daha iyi yollarını bulur. Yenilikçi, kişiselleştirilebilir çözümlerimiz tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik programları hazırlama, bunları değerlendirme, takip etme ve ölçme konusunda işletmelere yardımcı olur.

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik programları hazırlayın, bunları değerlendirin, takip edin ve ölçün.

UL’nin tüketici ve perakende hizmetleri sektörüne yönelik sorumlu kaynak kullanım teklifleri arasında şunlar yer alır:

crs_ressourcing_content_womenfarmers

Kapasite Geliştirme ve Sürekli İyileştirme: Uyum ihlalleri ve yeniden teftişler nedeniyle oluşan zaman ve kaynak harcamalarını azaltın. UL’nin sürekli iyileştirme programları arasında iş yeri sorunlarının temel nedenlerini ele alan ve tedarik zincirindeki tüm paydaşların yararlandığı eğitim, kapasite geliştirme ve iyileştirme hizmetleri sayılabilir.

Çevresel Sorumluluk: UL’nin çevresel sorumluluk teftiş ve test hizmetleri aracılığıyla sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirin. UL, ZDHC programına resmî olarak katkıda bulunur ve bu girişimin tüketiciler, çalışanlar ve çevreyi korumaya ilişkin sürdürülebilir kimya uygulamaları ve en iyi uygulamaların geniş çaplı uygulanma vizyonunu destekler. UL hizmetlerinin ele aldığı konulardan bazıları şunlardır:

  • Atık su — Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) ilkelerine dayalı, sahada atık su değerlendirmeleri ve test çözümleri
  • Kimyasal kullanımı ve kimyasalların saklanması
  • Hava emisyonları
  • Çevre sağlığı ve güvenliği

Ekstrakt ve Ham Madde Tedariki: Tedarik zincirinde ayrıntılı inceleme çalışmaları uygulayın. UL’nin ham madde izleme hizmetleri ürün bileşenlerini izler, menşe ve ticaret belgelerini doğrular ve ham madde kaynaklarını tarafsız şekilde onaylar. Ayrıca karşılaştırma ve risk analizi, davranış kuralları geliştirme, eğitim ve öğretim, takip ve kaynak bulma programı yönetim hizmetleri de sunarız.

Risk Belirleme ve Yönetimi: Yeni ve mevcut tedarik zincirlerindeki kaynak kullanım risklerini güvenli bir şekilde değerlendirin. UL araştırmacıları bir şirketin kaynak bulma departmanı veya doğrudan tedarikçiler ile çalışarak risk matrisleri, raporları ve eyleme dönüştürülebilir istihbarat geliştirmek için tedarik zinciri bilgilerini toplar ve analiz eder. Ayrıca sahada veya masaüstünde tedarik zinciri risk değerlendirmeleri uygular ve mal veya ürün türüne, coğrafi konuma, müşterinin tedarik zinciri standartlarına veya diğer değişkenlere göre risk değerlendirmesi yaparız. 

Güvenlik ve Marka Koruması: Küresel tedarik zincirinde güvenliği artırın ve marka değerini koruyun. UL 120’yi aşkın ülkedeki küresel ayak iziyle müşterilerin dünyanın dört bir yanındaki tedarik zincirine neredeyse anında bizzat erişim sağlar. Ayrıca marka değerini, tüm tedarik zincirlerinin güvenilirliğini ve ortaklarıyla olumlu iş ilişkilerini korumalarında müşterilere yardımcı olur.

C‑TPAT: Terörizme Karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı’na (C‑TPAT) uygun şekilde tedarik zinciri güvenlik önerilerine uyun. UL, C‑TPAT’ye uyması gereken şirketlere takip ve danışmanlık hizmetleri verir. Ayrıca Beş Adımda Risk Değerlendirmeleri, tedarikçi eğitimi ve iyileştirme, en iyi uygulamalar kılavuzlarının ve başlangıç setlerinin hazırlanması gibi C‑TPAT tedarik zinciri yönetim programı geliştirmede müşterilere yardımcı olur.

Sosyal Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik: Tedarik zincirlerindeki sosyal sorumluluk ve hesap verebilirliği geliştirin. UL, tesis teftişleri ve ayrıntılı inceleme değerlendirmeleri, araştırma ve karşılaştırma, program geliştirme ve danışmanlık, davranış kuralları ve teftiş aracı hizmetleri ve sosyal uyum ve insan hakları eğitimi sunar. UL’nin özel sosyal teftiş protokolleri ve araçları sektörün en iyi uygulamalarını, lider marka ve girişim programları uygulama deneyimimizi ve iş yeri değerlendirmeleri uygulamadaki 20 yılı aşkın deneyimimizi baz alır.