before wp_enqueue_style https://crs.ul.com/wp-content/themes/CRS-Multilanguage/style.css after wp_enqueue_style Risk Yönetim Prosedürü, Uyumluluk Denetimi, Uygunluk Raporu | UL
Explore all of ul.com

UL sertifika süreçlerinin güvenilir titizliği ve teknik mükemmelliği, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, tüketiciler ve düzenleme makamlarınca kabul görür.

ANSI ve ANAB onaylı Sertifikasyon Kuruluşu olan UL’s Supplier Quality Audits and Certifications tarafından yapılan değerlendirmeler riski en aza indirmeye, marka değerini korumaya ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olur.

UL’s Supplier Quality Audits and Certifications, ANSI ve ANAB onaylı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak tedarik zinciri riskini en aza indirmeyi, marka değerini korumaya yardımcı olmayı ve tüketici ve ürün güvenliğini desteklemeyi amaçlayan belirlenmiş bir standarda göre bağımsız onaylı üçüncü taraf üretim/süreç değerlendirmeleri sunar.

UL’s Supplier Quality Audits and Certifications Onaylı Sertifika Hizmetleri arasında şunlar yer alır: 

İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

UL, GMP sertifika ve GMP teftiş hizmetleriyle üreticilerin, ambalajcıların ve dağıtım merkezlerinin ISO uluslararası standartları, Federal Düzenlemeler Kanunu (CFR) ve bölgesel düzenlemelere uymasına yardımcı olur.

Perakende Sertifika Programı — ANAB ve ANSI Onaylı Plan 

Bu program kapsamındaki sertifika, gereksiz teftiş işlemleri ve maliyetlerini azaltarak tek bir yıllık değerlendirme ile birden fazla perakendecinin gereksinimlerini karşılamaya yardım eder. 

Ulusal Marka Sertifika Programı — ANAB ve ANSI Onaylı Plan

NBCP sertifikası bağımsız, üçüncü taraf tedarik zinciri sertifikası aracılığıyla rakipleri arasından sıyrılmalarını sağlar.

Farmasötik ve Gıda Takviyesi Sertifika Programı — ANAB ve ANSI Onaylı Plan

UL’s Supplier Quality Audits and Certifications farmasötik ürünler ve gıda takviyeleri için İyi Üretim Uygulamaları teftişleri yapar. UL, üreticiler, ambalajcılar, depocular, dağıtım merkezleri ve sözleşmeli tesisleri onaylamak için risk tabanlı bir denetim aracı kullanır.

UL ve Doğal Ürünler Birliği (NPA) Sertifika Programı ve ANAB ve ANSI Onaylı Program

UL, ülkenin doğal ürünleri temsil eden en büyük ticari kuruluşu olan Doğal Ürünler Birliği (NPA) ile birlikte gıda takviyelerinin kalite ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan İyi Üretim Uygulamaları Sertifika Programı geliştirdi.

 İngiliz Perakendeciler Birliği Tüketici Ürünleri Sertifikası 4. Versiyon

UL, tedarik zinciri riskini azaltmaya yardımcı olmak, ürün ve tüketici güvenliğini desteklemek ve marka itibarını korumak üzere İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) standartlarına uygun üçüncü taraf yönetim sistemi sertifika teftişleri yapmak için BRC tarafından lisanslıdır.

Güvenilir Kaliteli Gıda (SQF) Sertifika Planı — ANSI Onaylı

UL’nin onaylı Güvenilir Kaliteli Gıda (SQF) sertifikası gıda tedarik zincirinin güçlü bir gıda güvenliği yönetim sistemi sürdürmesine ve ürün güvenliğiyle ilgili riskleri en aza indirmesine yardımcı olur.

Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA)  

UL’s Supplier Quality Audits and Certifications’ın FSMA Değerlendirmesi gıda güvenliğini ele almak ve gıda güvenliği risklerini en aza indirmek için ABD gıda düzenlemelerine uyum konusunda dünyanın dört bir yanındaki çiftlik ve tesislere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. UL’s Supplier Quality Audits and Certifications değerlendirmeleri kuruluşların ABD gıda düzenlemelerini anlamalarını ve bunlara hazırlanmalarını sağlar.

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Sertifikası — ANAB Onaylı Kapsam 

UL, ürün kontaminasyonunu önlemeye ve üretim risklerini makul güvenli bir seviyeye azaltmaya yardımcı olacak üçüncü taraf HACCP Sertifikası verir.

ISO 9001 ve ISO 13485 — IAS Onaylı *beklemede*

ISO 9001:2015 Standardı Kalite Yönetim Sistemi’ni kuruluşun stratejisi ve risk tabanlı düşüncesiyle uyumlu hale getirerek müşteri odaklılığa büyük önem verir. ISO 13485, Tıbbi Cihazlar’ın tasarım ve üretimine yönelik uluslararası bir kalite standardıdır.

ISO 22000 — IAS Onaylı *beklemede*

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini belirten uluslararası bir standarttır. İnteraktif iletişim, sistem yönetimi, ön koşul programları ve HACCP ilkelerini içerir.

Halk Eğitim Hizmetleri

UL’s Supplier Quality Audits and Certifications, çeşitli planlar, standartlar ve sektörlere yönelik lisanslı ve onaylı bir eğitim merkezidir. Halka açık bir şekilde veya sahada verilebilen eğitimler şirketlerin ve bireysel çalışanların sistemler, süreçler, prosedürler ve programları uygulamak ve iyileştirmek için gerekli bilgileri edinmelerine yardımcı olur. Bu eğitimler arasında aşağıda belirtilenler yer alır:

  • Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA) — FSPCA ve IFPTI Onaylı Eğitim Sağlayıcı
  • Güvenilir Kaliteli Gıda (SQF) Standardı Eğitimi
  • İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) Standardı Eğitimi
  • Kurum İçi Teftiş Görevlisi Eğitimi
  • Üçüncü Taraf Teftiş Görevlisi Eğitimi
  • GMP Eğitimi
  • Kalite Sistemi Eğitimi
  • HACCP Eğitimi 

Tarafsızlık ve Finansal Fon Beyanı:

Onaylı bir Sertifikasyon Kuruluşu olarak UL’s Supplier Quality Audits and Certifications, sertifikasyon sürecinde çıkar çatışmalarını yönetmek ve nesnelliği sağlamak için hazırlanmış politika ve prosedürler dâhil olmak üzere yönetim sistemi faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yapmanın önemini bilir. UL’s Supplier Quality Audits and Certifications, yönetim sistemi danışmanlık hizmeti vermez.

UL’s Supplier Quality Audits and Certifications, sertifikanın verildiği yönetim sistemi, hizmetleri ve süreçlerine yönelik tesislerden kesilen ücretlerle finanse edilir. Bu ücretler ilk sertifika süreci ve sürekli denetimler için alınır.

**ISO/IEC 17065 gerekliliklerini karşılayan bir sertifikasyon kuruluşu olarak sertifika verdiğimiz sistemler, süreçler ve hizmetlerin tasarım, üretim, kurulum veya dağıtım aşamalarına katılamayız. Ayrıca faaliyetlerimizi bu sistemler, süreçler veya hizmetleri sunan kuruluşların faaliyetleriyle de ilişkilendiremeyiz. Bu tür sağlayıcıları bulmak için internet arama motoruna sisteminiz, süreciniz veya hizmetinizin tasarım, üretim, kurulum veya dağıtımıyla ilgili uygun anahtar kelimeleri girin.**